Bioresonančna metoda

DEFINICIJA

 

Bioresonančna metoda izhaja iz bio-communication, kar pomeni komunikacijo s fizikalno ultrafinimi, a biološko zelo učinkovitimi signali.

Prvi bioresonančni aparat BICOM  je bil razvit v letu 1980 v medicinske terapevtske in diagnostične namene, temelji pa na bioresonančni terapiji, to je na metodi zdravljenja s človeku lastnimi oscilacijami, s predpostavko, da se v in okrog človeka nahaja energetsko polje, katerega vir je cel spekter elektromagnetnih oscilacij različnih celičnih združb in organov.
Danes obstaja v svetu že več proizvajalcev in s tem vrst bioresonačnih aparatov (Mora, Vega, Mitosan..) danes  uporabljajo v Sloveniji vsi bioresonančni terapevti BICOM aparat.

 

RAZLAGA

Zajemanje in oddajanje podatkov se vrši preko ročnih ali nožnih elektrod, ki sta priključeni ena na vhod, druga pa na izhod aparata. Izdelane so iz posebne legacije medenine MS 63, za katero je bila z raziskavami ugotovljena največja prevodnost za biološke signale. Stalno spreminjanje potenciala na dlani v primerjavi z ozemljitvijo povzroči nihanje električnega polja, le to pa inducira nihajoč električni tok, ki se z vhodne elektrode preko kabelske povezave prenese kot vhodni podatek v aparat. Ker gre za izredno šibke signale, katere amplitude so na meji merljivosti  elektronskih naprav, je za njihovo pravo detekcijo potrebno izvesti še Fourierovo analizo. 

Pasovno propustni filter omogoča obdelavo signalov v območju od 10 Hz do 150 kHz. Za hranjenje podatkov ima lasten pomnilnik, preko RS 232 je možna priključitev na zunanji računalnik. Podatki se obdelujejo v centralno procesni enoti in se na izhodni strani preko izhodne elektrode posredujejo človeku. Vhod in izhod sta tudi galvansko ločena.

IZVORI BICOM BIORESONANCE

Sama idejna zasnova delovanja je plod dr. F. Morella, ki je razdelil elektromagnetne signale človeškega organizma na fiziološke -  zdrave oscilacije in na patološke – nezdrave oscilacije. Ugotovljeno je bilo, da so fiziološke oscilacije harmonične ter visokokvalitetne in so praktično identične pri vseh ljudeh, za razliko od patoloških, ki so nespecifične za vsakega posameznika. BICOM naprava je nastala leta 1987 pod okriljem H. Bruegemanna in F. Morella. Izraz »bioresonančna terapija« je uvedel ravno H. Bruegemann.

Vse zgoraj zapisano je postalo aktualno v trenutku, ko so rezultati dolgoletnih raziskav pokazali, da so endogene regulatorne sile v bioloških organizmih elektromagnetne narave.

 

POTEK ZDRAVLJENJA Z BIORESONANČNO METODO

Na podlagi diagnoze terapevt ve, katere obremenitve organizem najslabše prenaša in kakšna terapija je zato potrebna. Najpogosteje izdela individualno prilagojen terapevtski načrt. Pogovori se tudi o morebitnih spremljajočih ukrepih (diete, izločanje alkohola in sladkorja iz prehrane, zdrav način življenja, spanje, pitje naravne negazirane vode itd.).

Pri terapiji z napravo BICOM bolniku, ki sproščeno sedi ali leži, terapevt namesti elektrode. Ena terapija običajno traja od trideset do šestdeset minut. Terapija je prijetna in popolnoma brez bolečin.

Cilj terapije je, da izničimo vplive, ki povzročajo bolezen, in telesu povrnemo njegove samozdravilne moči.

Kronične bolezni se zdravijo v razmaku 7 do 14 dni. Akutne bolezni pa se lahko terapirajo vsak dan.

 

  

 

TVEGANJA

Na podlagi več kot 30-letnih raziskav in izkušenj v Evropu in svetu pri obravnavanja ljudi z BICOM bioresonančno metodo do sedaj ni bilo evidentiranih nobenih negativnih vplivov (Glej Prilogo 2 – Evidence based - Ali obstajajo na dokazih osnovane raziskave, ki potrjujejo učinkovitost bioresonančne terapije; Inštitut Regumed, Hans Bruegemann).

NOSEČNOST

 

Pri nosečnicah se prve tri mesece terapija ne izvaja, med celotno nosečnostjo se izločanje toksinov ne izvaja. Na trebuh se ne polaga magnetnih sond.

 

NEUGODNI UČINKI

Neugodni učinki se kažejo kot t.im. spremljevalne reakcije pri okoli 5% uporabnikov. To so utrujenost po terapiji, občutki toplote ali mraza ter rahle vrtoglavice, ki večinoma hitro izzvenijo. Priporočamo povečano pitje vode. V primeru nesledenja dietnih omejitev, lahko pride do poslabšanja slike oziroma povečane občutljivosti.

 

Vprašajte nas